ลุ้นกล้อง Leica และรางวัลอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 260,000 บาท กับซอสพริกศรีราชาพานิช


แซบซี๊ด!!สุดๆ เพียงส่งภาพร่วมกิจกรรมก็มีโอกาสชิงรางวัลเป็นกล้อง Leica-Q และรางวัลอื่นๆอีกมากมายแค่แชร์ภาพถ่ายการเดินทาง จากการใช้ชีวิตตามสไตล์ของคุณ กับซอสพริกศรีราชาพานิชขวดบีบใหม่

วิธีร่วมสนุกกิจกรรม

 1. กดไลค์เพจ ซอสพริกศรีราชาพานิช และแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะ
 2. ถ่ายรูปการเดินทาง จากการใช้ชีวิตตามสไตล์คุณ ในหัวข้อ “Live Original ใช้ชีวิตแบบต้นตำรับ” โดยในรูปนั้นจะต้องมี ซอสพริกศรีราชาพานิช สูตรเผ็ดกลาง ขนาด 230g (ขวดบีบใหม่ มีขายเฉพาะที่ 7-Eleven) อยู่ในรูปด้วย
 3. โพสต์ภาพที่หน้า Facebook หรือ Instagram ส่วนตัวของคุณ พร้อมใส่ #LiveOriginal #SrirajaPanich (ทั้งสองแบบต้องเปิด Account เป็นแบบสาธารณะเท่านั้นนะ)

รูปถ่ายที่โดนใจกรรมการจะมีสิทธิ์รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 - กล้อง Leica-Q จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 168,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 - นาฬิกา Daniel Wellington จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,250 บาท
 • รางวัลที่ 3 - กระเป๋า Anello จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,300 บาท
 • รางวัลชมเชย - รับเสื้อ Sriraja Panich Live Original Limited Edition จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 800 บาท
 • รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 262,250 บาท
 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ส.ค. 61
 • คณะกรรมการคัดเลือกผู้โชคดีในวันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
 • ดูประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 18 ก.ย. 61 ทาง Facebook ซอสพริกศรีราชาพานิช
 • #LiveOriginal #SrirajaPanich
 • - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลสำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • - ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
 • - ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้
 • - ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • - บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกา หรือเงื่อนในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขของภาพที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่น
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีซอสพริกศรีราชาพานิช สูตรเผ็ดกลาง ขนาด 230g ไซส์ใหม่มีขายใน 7-ELEVEN อยู่ในภาพด้วย
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายได้จากกล้องทุกประเภท ส่งได้ทั้งภาพสี และขาวดำ
 4. ภาพที่ส่งประกวดสามารถปรับสี และความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบต่างๆ ในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพเด็ดขาด
 5. ภาพที่ส่งประกวดต้องไม่มีชื่อ ลายน้ำ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ลงในไฟล์ภาพ
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ และผู้ที่อยู่ในภาพเรียบร้อยแล้ว
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ขัดแย้งกับภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) หรือ ส่งผลกระทบใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือ บุคคลที่สาม หากตรวจพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกา และเงื่อนไขของการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือ กระทำผิดกติกาการประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติง และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกาการประกวดจริง บริษัทฯ สามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลทั้งหมดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ และรางวัลดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการใช้ ประโยชน์และเผยแพร่ ภาพถ่าย และชิ้นงานเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของภาพถ่าย
 10. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)